De Zinkende Rafelrand: Pleidooi voor een Alternatieve Stadsontwikkeling in Baaibuurt West

January 7, 2024
Nanouk de Jong

In december 2024 staat Baaibuurt West op Zeeburgereiland op het punt van herontwikkeling door de gemeente, met plannen voor 1800 woningen op verzakkende slibgrond. Het Baaibuurt Collectief pleit voor behoud van de rafelrand en een alternatieve stadsontwikkeling. Kiek Korevaar schreef dit artikel voor Amsterdam Alternative, waarin de noodzaak van een bottom-up benadering wordt benadrukt, met kritiek op eerdere bouwprojecten op Zeeburgereiland zoals de Sportheldenbuurt en de Sluisbuurt. Uitdagingen zoals bodemdaling en bouwkosten worden belicht. Het Baaibuurt Collectief roept op tot een dynamisch, sociaal, en natuurlijk ontwikkelingsproces, in contrast met het huidige beleid van de gemeente. De deadline voor alternatieve voorstellen is het tweede kwartaal van 2024. Wij gaan de komende tijd aan de slag met een alternatief voorstel waarin de principes van ecologie, kunst & cultuur en betaalbaar wonen & werken centraal staan en gewaarborgd worden voor toekomstige generaties.

Wil je hier aan meewerken of ons adviseren? Neem dan contact met ons op via info@hetbaaibuurtcollectief.org